Schéma stránky

Môžte začať tým, že do priestoru vložíte nejaké stránky Vytvoriť stránku.

Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Implementácia Akčného plánu 

Národnej koncepcie informatizácie verejnej správy


Projekty

 

 

 

Zdieľané služby vládneho cloudu

Názov projektuHodnotiaca komisiaRiadiaci výbor PO7VyzvanieZmluva o NFPVyhlásené V.O.Podpis zmluvy s dodávateľomDetailná funkčná špecifickáciaNasadenieUkončenie projektu

Centrálny ekonomický systém

DONE

 

DONE

 

DONE

INPROGRESS     

Centrálny informačný systém štátnej služby

DONE

 

DONE

 

INPROGRESS      

Migrácia IS obcí do vládneho cloudu. Plošné rozšírenie IS DCOM – 2. etapa (DCOM+)

bez reformného zámeru

DONE

 

INPROGRESS      

Zavedenie služieb Platform as a Service

bez reformného zámeruINPROGRESS       

Centrálne komponenty správneho konania vo verejnej správe

DONE

INPROGRESS       

Digitálne pracovné prostredie zamestnanca Ministerstva vnútra Slovenskej republiky

DONE

INPROGRESS       

Riadenie procesov a dát pre OÚ, PZ a HaZZ

DONE

INPROGRESS       

Dopytové projekty pre využívanie IaaS vládneho cloudu

bez reformného zámeru INPROGRESS      

Lepšie dáta

Názov projektuHodnotiaca komisiaRiadiaci výbor PO7VyzvanieZmluva o NFPVyhlásené V.O.Podpis zmluvy s dodávateľomDetailná funkčná špecifickáciaNasadenieUkončenie projektu

Manažment údajov Sociálnej poisťovne (MUSP)

DONE

 

DONE

INPROGRESS      

Dátová integrácia (Konsolidácia nosnej údajovej základne a jej sprístupnenie formou otvorených údajov)

DONE

DONE

INPROGRESS      

Rozvoj platformy integrácie údajov (manažment osobných údajov a funkčný rozvoj platformy integrácie údajov)

DONE

 

INPROGRESS       

Dopytové projekty pre lepšie dáta

bez reformného zámeru INPROGRESS      

Lepšie služby

Názov projektuHodnotiaca komisiaRiadiaci výbor PO7VyzvanieZmluva o NFPVyhlásené V.O.Podpis zmluvy s dodávateľomDetailná funkčná špecifickáciaNasadenieUkončenie projektu

Informačný systém Obchodný register

DONE

DONE

DONE

INPROGRESS

     

ŠU Informačný systém Centra právnej pomoci

DONE

DONE

INPROGRESS

      

Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy

DONE

 

INPROGRESS       

Dopytové projekty pre lepšie služby

bez reformného zámeru INPROGRESS      
          
  • Bez štítku