Schéma stránky

Porovnanie verzií

Kľúč

  • Pridané
  • Odstránené
  • Zmena formátovania

Publikačné profily Publikačný profil 1.0 - posudzované - (2018-03-26)

Publikácia katalógov, datasetov a distribúcií otvorených údajov (DCAT-AP-SK)RDF/XMLUML/PNGHTML

...