Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predmet činnosti tejto pracovnej skupiny:

  • štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru (§ 26 - 28),
  • dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky (§ 45 - 46),
  • štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona - vlastnosti elektronických služieb (§ 47),
  • štandardy pre základné číselníky (§ 57f).

 

Dokumenty pracovnej skupiny:

TitleCreatorModified
A.4.6 Dereferenciácia referencovateľných identifikátorovMarek Šureknov 16, 2017
A.4.5.3 Pravidlá pre publikáciu katalógu, datasetu a distribúcieMarek Šureknov 16, 2017
A.4.4.1 Menné priestory referencovateľného identifikátoraMarek Šureknov 16, 2017
A.4.4 Jednotný referencovateľný identifikátor referenčných údajovMiroslav Líškanov 16, 2017
A.4.3.1 Všeobecné pravidlá tvorby metadát verzionovateľných objektovMarek Šureknov 16, 2017
A.3.4 Mapovanie na Katalóg dátových prvkovMiroslav Líškanov 16, 2017
Mapovanie Centrálneho modelu na Person Core VocabularyMiroslav Líškanov 16, 2017
Mapovanie Centrálneho modelu na Core Public Service VocabularyMiroslav Líškanov 16, 2017
Ontológia právneho subjektuMiroslav Líškanov 16, 2017
Ontológia finančných entítMiroslav Líškanov 16, 2017
Ontológia fyzickej osobyMiroslav Líškanov 16, 2017
Ontológia identifikátoraMiroslav Líškanov 16, 2017
Ontológia katalógu dátových prvkovMiroslav Líškanov 16, 2017
Ontológia lokácieMiroslav Líškanov 16, 2017
Ontológia data.gov.sk zdrojaMiroslav Líškanov 16, 2017
Ontológia egovernment entítMiroslav Líškanov 16, 2017
B.2.1 Registrácia referencovateľných identifikátorovMiroslav Líškanov 15, 2017
B.2 Procesy spojené so správou referencovateľných identifikátorovMiroslav Líškanov 15, 2017
A.4.9 Stotožňovanie a odlišovanie referencovateľných identifikátorovMiroslav Líškanov 15, 2017
A.4.8 Referovanie štandardizovaných referencovateľných identifikátorov na webových stránkachMiroslav Líškanov 15, 2017