Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predmet činnosti tejto pracovnej skupiny:

  • štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok, vzťahujúce sa na aplikačné programové vybavenie podľa zákona (§14 - 17)

  • štandardy poskytovania údajov v elektronickom prostredí, vzťahujúce sa na databázové prostredie, spoločné moduly, aplikačné programové vybavenie, údaje, registre, číselníky a formáty výmeny údajov (§ 51 - 53).

 

Dokumenty, na ktorých pracuje pracovná skupina PS3.

TitleCreatorModified
2.zasadnutie PS3 - zápisErvín Šimkojún 08, 2017
1. zasadnutie PS3 - zápisErvín Šimkomáj 25, 2017
1.Zasadnutie PS3Ervín Šimkomáj 05, 2017
Zasadnutia PS3Ervín Šimkomáj 05, 2017
PS3 - Pracovná skupina pre štandardy prístupnosti a funkčnosti webových stránok a poskytovania údajovPavel Druskajún 27, 2016