Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predmet činnosti tejto pracovnej skupiny:

 • technické štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru a programové prostriedky (§ 3 -13), a to
  • 1. štandardy pre prepojenie,
  • 2. štandardy pre prístup k elektronickým službám,
  • 3. štandardy pre webové služby,
  • 4. štandardy pre integráciu dát,
 • štandardy použitia súborov, vzťahujúce sa na formáty výmeny údajov (§ 17 -25),
 • štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona - používanie zásuvných modulov a doplnkov (§ 48),
 • štandardy pre formáty elektronických dokumentov podpísateľných elektronickým podpisom (§ 57a - 57e).

 

Dokumenty pracovnej skupiny:

TitleCreatorModified
7. zasadnutie PS4Štefan Szilvaapr 10, 2018
Výnos o jednotnom formáte elektronických správ - praktické postupyŠtefan Szilvadec 14, 2017
4. zasadnutie PS4Štefan Szilvaaug 17, 2017
3. zasadnutie PS4 - zápisŠtefan Szilvaaug 08, 2017
2. zasadnutie PS4 - zápisErvín Šimkomáj 31, 2017
1. zasadnutie PS4Peter Hanečákmáj 26, 2017
1. zasadnutie PS4 - zápisPeter Hanečákmáj 11, 2017
Prístupnosť dokumentov z pohľadu EURastislav Klčmáj 20, 2016
Štandardy použitia súborovRastislav Klčmáj 19, 2016
Pracovné materiályRastislav Klčmáj 19, 2016
PS4 - Pracovná skupina pre technické štandardy a štandardy použitia súborovPavel Druskamáj 19, 2016