Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predmet činnosti tejto pracovnej skupiny:

  • štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru (§ 26 - 28),
  • dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky (§ 45 - 46),
  • štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona - vlastnosti elektronických služieb (§ 47),
  • štandardy pre základné číselníky (§ 57f).

 

Dokumenty pracovnej skupiny:

TitleCreatorModified
A.3.1 Zoznam ontológiíMiroslav Líškajúl 10, 2017
Metodika tvorby XSDVojtech Slovikjúl 05, 2017
A.2.3.2 URI XML menného priestoru a elektronického formuláraMiroslav Líškajún 26, 2017
A.2.2.5 URI pre XML Schému (XSD) elektronického formuláraMiroslav Líškajúl 10, 2017
A.2.3 URI typu id - indivíduáMiroslav Líškajúl 11, 2017
Príklady: URI definičných číselníkových hodnôtMiroslav Líškajún 25, 2017
A.2.2 URI typu def - definícieMiroslav Líškajún 25, 2017
A.2.2.4.1 Automatizované generovanie URI typu interného identifikátora ISMiroslav Líškajún 25, 2017
A.2.1.2 Základné požiadavky na URI identifikátorMiroslav Líškajún 25, 2017
A.4.6 Dereferenciácia URI identifikátorovMarek Šurekjúl 07, 2017
A.4.3.1 Všeobecné pravidlá tvorby verzionovateľných objektovMarek Šurekjúl 07, 2017
A.2.5 Typ set - katalógy, datasety, distribúcieMiroslav Líškajún 23, 2017
A.1.1 Úvodné definície (Sémantický web v kocke)Miroslav Líškajún 23, 2017
A.2.1.1 Všeobecný návrhový vzor pre URIMiroslav Líškajúl 10, 2017
A.2.2.1 URI pre ontológieMiroslav Líškajún 23, 2017
Príklady: URI XML menného priestoru a elektronického formulára a XSD schémyMiroslav Líškajún 23, 2017
A.2.2.2 URI pre triedyMiroslav Líškajún 21, 2017
19. zasadnutie PS1 MFSRVojtech Slovikjún 08, 2017
19. zasadnutie PS1 MFSR - zápis 26.5.2016Vojtech Slovikjún 08, 2017
3. zasadnutie PS1 - zápisErvín Šimkojún 08, 2017