Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predmet činnosti tejto pracovnej skupiny:

  • štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru (§ 26 - 28),
  • dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky (§ 45 - 46),
  • štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona - vlastnosti elektronických služieb (§ 47),
  • štandardy pre základné číselníky (§ 57f).

 

Dokumenty pracovnej skupiny:

TitleCreatorModified
Ontológia egovernment entít (2017-06-12)Miroslav Líškaasi pred 8 hodinami
Ontológia katalógu dátových prvkov (2017-06-12)Miroslav Líškaasi pred 8 hodinami
Ontológia identifikátora (2017-06-12)Miroslav Líškaasi pred 8 hodinami
finance/2017-06-12.rdf/xmlMiroslav Líškaasi pred 7 hodinami
location/2017-06-12.rdf/xmlMiroslav Líškaasi pred 7 hodinami
legal-subject/2017-06-12.rdf/xmlMiroslav Líškaasi pred 8 hodinami
physical-person/2017-06-12.rdf/xmlMiroslav Líškaasi pred 8 hodinami
A.3.1 Zoznam národných ontológiíMiroslav Líškadec 25, 2017
A.4.1.2 Referencovanie číselníkových hodnôtMiroslav Líškadec 25, 2017
Dátové prvkyMiroslav Líškadec 25, 2017
A.4.1.3.2 Mapovanie XSD schém na štandardizované dátové prvkyMiroslav Líškadec 23, 2017
A.4.1.3.3 Mapovanie OpenAPI 3.0 na štandardizované dátové prvkyMarek Šurekdec 23, 2017
A.4.1.3.4 Mapovanie JSON-LD na štandardizované dátové prvkyMarek Šurekdec 23, 2017
A.4.1.3.1 Reprezentácia KDP Centrálnym modelom údajovMiroslav Líškadec 23, 2017
A.4.1.3 Mapovania na Centrálny model údajovMarek Šurekdec 23, 2017
Príklady: verzionovanie referencovateľných identifikátorovMiroslav Líškadec 23, 2017
Príklady: základné typy jednotných referencovateľných identifikátorovMiroslav Líškadec 23, 2017
Dátová vlastnosť (owl:DatatypeProperty)Miroslav Líškadec 23, 2017
Objektová vlastnosť (owl:ObjectProperty)Miroslav Líškadec 23, 2017
Trieda (owl:Class)Miroslav Líškadec 22, 2017