Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predmet činnosti tejto pracovnej skupiny:

  • bezpečnostné štandardy, vzťahujúce sa na technické prostriedky, sieťovú infraštruktúru, programové prostriedky a údaje, a to:
       1. štandardy pre architektúru riadenia,
       2. štandardy minimálneho technického zabezpečenia.

 

Dokumenty, na ktorých pracuje pracovná skupina PS2.

TitleCreatorModified
1. Zasadnutie PS2Ervín Šimkojún 16, 2017
Zasadnutia PS2Ervín Šimkojún 13, 2017
PS2 - Posledné zmenyPavel Druskajún 28, 2016