Schéma stránky
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Predmet činnosti tejto pracovnej skupiny:

  • štandardy názvoslovia elektronických služieb, vzťahujúce sa na sieťovú infraštruktúru (§ 26 - 28),
  • dátové štandardy, vzťahujúce sa na údaje, registre a číselníky (§ 45 - 46),
  • štandardy elektronických služieb verejnej správy, vzťahujúce sa na údaje, registre, číselníky a aplikačné programové vybavenie podľa zákona - vlastnosti elektronických služieb (§ 47),
  • štandardy pre základné číselníky (§ 57f).

 

Dokumenty pracovnej skupiny:

TitleCreatorModified
A.1.1 Úvodné definície (Sémantický web v kocke)Miroslav Líškafeb 11, 2019
B.2.1 Registrácia referencovateľných identifikátorovMiroslav Líškafeb 11, 2019
B.1.2 KompetencieMarek Šurekjan 25, 2019
CPSV-AP-SK (2018-03-26)Miroslav Líškamáj 14, 2018
Publikačné profilyMiroslav Líškamáj 14, 2018
DCAT-AP-SK (2018-03-26)Miroslav Líškamáj 14, 2018
8. zasadnutie PS1Štefan Szilvaapr 24, 2018
dcat-ap-sk/2018-03-26.uml/pngMiroslav Líškaapr 23, 2018
cpsv-ap-sk/2018-03-26.uml/pngMiroslav Líškaapr 23, 2018
Dataset pre publikáciu metaúdajov elektronických formulárovŠtefan Szilvaapr 23, 2018
DCAT.SKMiroslav Líškaapr 19, 2018
dcat-ap-sk/2018-03-26.htmlMarek Šurekapr 09, 2018
cpsv-ap-sk/2018-03-26.htmlMiroslav Líškaapr 09, 2018
7. zasadnutie PS1Štefan Szilvaapr 08, 2018
5. zasadnutie PS1Štefan Szilvaapr 08, 2018
6. zasadnutie PS1Štefan Szilvaapr 08, 2018
cpsv-ap-sk/2018-03-26.rdf/xmlMiroslav Líškamar 25, 2018
dcat-ap-sk/2018-03-26.rdf/xmlMiroslav Líškamar 25, 2018
Ontológia egovernment entít (2017-06-12)Miroslav Líškamar 24, 2018
Ontológia katalógu dátových prvkov (2017-06-12)Miroslav Líškamar 26, 2018